Středočeský kraj
číslo 1/2  mix 4-5  market.info SWOT; před nákup.        
150 5 4  5 ch        
167 3 ch  ch  4        
186  2 5  5  2        
221  3 3  ch  1        
 420  3 3  1  5        
 610  3 ch  3  5        
 688  3 3  3 2        
 802 4 5  4 3