Středočeský kraj

Informace o Vašem dítěti Vám podají třídní učitelé, jednotliví vyučující, a nezapomeňte na vyučující praktického vyučování - vždyť to tvoří polovinou vyučovací doby a Vaše mládež se v něm naučí veškeré dovednosti, důležité pro jejich budoucí povolání!

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

Pokud v tento den nemůžete, kdykoliv zavolejte!