Středočeský kraj

 

zadání samostatné práce

- vyplnit dokument s otázkami - použijte prezentaci 13,14

- vyplnit tabulku, která řeší výběrová řízení. Přehled výběrových řízení máte uveden v tabulce zadávacích řízení

- samostanou práci odevzdat nejdéle 15.6.2015 o vyučovycí hodině, případně ji pošlete na email red.soupotravin@cbox.cz

email můžete použít i v případě dotazů

 

otázky

tabulka k vyplnění

tabulka zadáv.řízení