Středočeský kraj

Projekty v realizaci

Šablony II Podpora vzdělávání v SOUp Jílové

info zde

SOUp získalo dotaci na projekt z EU IROP na rekonstrukci dílny - kuchyňky

Info - kuchyňka zde

Realizované projekty

výzva 56 (čtenářská gramotnost, jazykové výjezdy (2015)

info zde

 

peníze středním školám (2013-2014)

info zde

přehled témat

obsahy jednotlivých témat jsou uvedeny v odkazu: Teoretické vyučování; obsahy DUM

Výstavba nové budovy školy uskutečněno 2015, od 1.4.2015 probíhá vyučování v nové budově.

info zde

Nová závěrečná zkouška

info zde

Proškolení učitelů (2012 - 2013)

info zde