Středočeský kraj

Mgr. Tereza Vavřenová - učitel

Telefon 241 950 245

email: soupotravin@cbox.cz  do předmětu napsat "Mgr. Vavřenová"

Ve školním roce 2018/2019 je třídní učitelkou 1.U. Vyučuje tyto předměty:

 

Učební obory:

  • Občanská nauka   1.U, 2.U, 3.U
  • Český jazyk a literatura  1.U, 2.U, 3.U
  • ZPV - Ekologie  2.U

Nástavba:

  • Český jazyk a literatura 1.P
  • Dějepis  1.P
  • Psychologie  1.P