Středočeský kraj

Mgr. Sylvie Dovenerová, učitelka

Tel.:  736 622 553, 241 950 245

Email: ajsoupjilove@seznam.cz

Ve školním roce 2017/18 je třídní učitelkou 2.P a vyučuje tyto předměty:

 

Učební obory

-           Německý jazyk 2.U, 3.UB

 

Nástavba

-          Anglický jazyk 2.P

-          Konverzace v AJ 2.P

-          Český jazyk a literatura 2.P