Středočeský kraj

Ing. Emilie Macurová, učitelka

Telefon: 241 950 245

Email: soupotravin@cbox.cz (do předmětu napsat: pro pí Macurovou)

 

Ve školním roce 2016/17 je třídní učitelka 1.U a vyučuje tyto předměty:

 

Učební obory:

-          Matematika - 1.U, 2.U, 3.U

-          ZPV - fyzika - 1.U

 

Nástavba:

-         Matematika - 1.PD, 2.P

-         Účetnictví - 1.PD, 2.P

-        Cvičení z účetnictví - 1.PD, 2.P