Středočeský kraj

Ing. Emilie Macurová, učitelka

Telefon: 241 950 245

Email: soupotravin@cbox.cz (do předmětu napsat: pro pí Macurovou)

Ve školním roce 2018/2019 je třídní učitelka 2.U a vyučuje tyto předměty:

 

Učební obory:

  • Matematika - 2.U
  • ZPV - fyzika - 1.U

 

Nástavba:

  • Matematika - 1.P, 2.PD
  • Účetnictví - 1.P, 2.PD
  • Cvičení z účetnictví -  2.P