Středočeský kraj

Ing. Eva Hrušková, učitelka, ředitelka školy

Tel.: 241 950 776, 736 622 550

Email: red.soupotravin@cbox.cz

Ve školním roce 2017/2018 vyučuje tyto předměty:

Učební obory:

- Suroviny  obor cukrář – cukrovinkář 1.U, 2.U a 3.UA

Nástavba:

- Marketing a management  2.P