Středočeský kraj

Přijímací řízení pro školní rok 2019/20

AKTUÁLNĚ - PROBÍHÁ 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. BLIŽŠÍ INFORMACE NA ÚVODNÍ STRÁNCE

Všichni přihlášení do učebních oborů obdrželi písemně informaci o přijímacím řízení s registračním číslem. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy po 22. 4. 2019

Všichni přihlášení ke studiu oboru Podnikání obdrželi pozvánku k přijímacím zkouškám, kde je uvedeno jejich registrační číslo. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy po 28. 4. 2019

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO UČEBNÍCH OBORŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20

VÝSLEDKY DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO UČEBNÍCH OBORŮ PRO šk. rok 2019/20

v případě zájmu o studium SOUp  přijímá přihlášky

do učebních oborů 

 •   Kuchař - číšník
 •   Kuchař - číšník - Kuchař
 •   Cukrář - cukrovinkář
 •   Výrobce potravin
 •   Operátor skladování

do dvouletého nástavbového studia 

 •   Podnikání 

Přijímací řízení probíhá individuálně a průběžně - přihlášky přijímáme do 24. 5. 2019

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO NÁSTAVBOVÉHO STUDIA PODNIKÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 - ZDE

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - PODNIKÁNÍ 2. KOLO

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE STUDIU

 1.   Pro školní rok 2019/2020

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

 1.   Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2019/2020
 2.   Kritéria přijímacího řízení 2. kolo
 3.   Podmínky zdravotní způsobilosti pro přijetí žáka

 PŘIHLÁŠKY:

 1.   Denní studium učební obory
 2.   Denní i dálkové studium nástavba
 3.   Domov mládeže

 PŘEDMĚTY, VYUČOVANÉ V JEDNOTLIVÝCH OBORECH:

 1.   Cukrář - cukrovinkář
 2.   Kuchař - číšník
 3.   Kuchař
 4.   Podnikání - denní forma studia
 5.   Podnikání - dálková forma studia