Středočeský kraj

Přijímací řízení pro školní rok 2019/20

 

SOUp vyhlašuje  první kolo přijímacího řízení do učebních oborů a nástavbového studia

v případě zájmu o studium SOUp  přijímá přihlášky

do učebních oborů 

 •   Kuchař - číšník
 •   Kuchař - číšník - Kuchař
 •   Cukrář - cukrovinkář
 •   Výrobce potravin
 •   Operátor skladování

Přijímací řízení probíhá individuálně a průběžně - přihlášky přijímáme do 1. 3. 2019.

do dvouletého nástavbového studia 

 •   Podnikání 

Přihlášky přijímáme do 1. 3. 2019.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

 1.   Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2019/2020
 2.   Podmínky zdravotní způsobilosti pro přijetí žáka

 PŘIHLÁŠKY:

 1.   Denní studium učební obory
 2.   Denní i dálkové studium nástavba
 3.   Domov mládeže

 PŘEDMĚTY, VYUČOVANÉ V JEDNOTLIVÝCH OBORECH:

 1.   Cukrář - cukrovinkář
 2.   Kuchař - číšník
 3.   Kuchař
 4.   Podnikání - denní forma studia
 5.   Podnikání - dálková forma studia