Středočeský kraj

Přijímací řízení pro školní rok 2018/19

SOUp vyhlašuje  přijímací řízení

v případě zájmu o studium SOUp  přijímá přihlášky

do učebních oborů kuchař, kuchař-číšník, cukrář - cukrovinkář. Přijímací řízení probíhá individuálně a průběžně - přihlášky přijímáme průběžně do 1. 3. 2018.

 

do nástavbového studia - Nástavbové studium bude pro rok 2018/19 otevřeno pouze v denní formě. Přijímací řízení probíhá individuálně a průběžně - přihlášky přijímáme průběžně do 1. 3. 2018.

 

Prohlídka školy možna podomluvě

Info na  tel:241950409

TĚŠÍME SE NA VÁS

Výsledky prvního kola přijímacího řízení:

 výsledky přijímacího řízení do učebních oborů na školní rok 2018/2019

 podmínky zdravotní způsobilosti pro přijetí žáka

 

 

kritéria přij.řízení 18 -19

Vyučované předměty u jednotlivých oborů naleznete v odkazu dny otevřených dveří

přihláška denní studium učební obory

přihláška denní  i dálková nástavba

přihláška na Domov mládeže