Středočeský kraj

Přijímací řízení pro školní rok 2017/18

SOUp vyhlašuje další kolo přijímacího řízení

v případě zájmu o studium SOUp ještě přijímá přihlášky

do učebních oborů kuchař, kuchař-číšník, cukrář - cukrovinkář. Přijímací řízení probíhá individuálně a průběžně - přihlášky přijímáme průběžně a průběžně žáky přijímáme do naplnění kapacity oboru.

 

do nástavbového studia - Nástavbové studium bude pro rok 2017/18 otevřeno pouze v dálkové formě (3 roky, výuka každé pondělí od 13.20hod.) Přijímací řízení probíhá individuálně a průběžně - přihlášky přijímáme průběžně a průběžně žáky přijímáme do naplnění kapacity oboru.

 

Prohlídka školy možna podomluvě

Info na  tel:241950409

TĚŠÍME SE NA VÁS

Výsledky prvního kola přijímacího řízení:

 výsledky přijímacích zkoušek na nástavbové studium - dálková forma 2 kolo- klikni zde

 podmínky zdravotní způsobilosti pro přijetí žáka

 

 

kritéria přij.řízení 17-18

Vyučované předměty u jednotlivých oborů naleznete v odkazu dny otevřených dveří

přihláška denní studium učební obory

přihláška denní  i dálková nástavba

přihláška na Domov mládeže