Středočeský kraj

Přijímací řízení pro školní rok 2018/19

SOUp vyhlašuje  druhé kolo přijímacího řízení do učebních oborů a nástavbového studia

v případě zájmu o studium SOUp  přijímá přihlášky

do učebních oborů kuchař, kuchař-číšník, cukrář - cukrovinkář. Přijímací řízení probíhá individuálně a průběžně - přihlášky přijímáme průběžně do 30. 6. 2018.

do dvouletého nástavbového studia oboru Podnikání  Přihlášky do druhého kola přijímáme do 30. 6. 2018

 

Prohlídka školy možna podomluvě

Info na  tel:241950409

TĚŠÍME SE NA VÁS

Výsledky prvního kola přijímacího řízení:

 výsledky přijímacího řízení do učebních oborů na školní rok 2018/2019

 podmínky zdravotní způsobilosti pro přijetí žáka

 výsledky přijímacího řízení do nástavbového studia na školní rok 2018/2019

 

Vyučované předměty u jednotlivých oborů naleznete v odkazu dny otevřených dveří

přihláška denní studium učební obory

přihláška denní nástavba

přihláška na Domov mládeže