Středočeský kraj

Pokud jste si ještě nepodali přihlášku na VŠ, není zatím pozdě. Vysoké školy pro určité obory umožnily v letošním roce podávat přihlášky v březnu a dubnu.

BŘEZEN (až do 31.03.)

Univerzita Hradec Králové: některé bakalářské i magisterské obory

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem: magisterské obory

Česká zemědělská univerzita v Praze

Mendelova univerzita v Brně: Agronomická, Lesnická a dřevařská fakulta

Západočeská univerzita v Plzni (Fa ekonomická, právnická, filosofická, zdravotnických studií)

Vysoké učení technické v Praze

Vysoké učení technické v Brně

 

DUBEN

Západočeská univerzita v Plzni (Fa elektrotechnická): do 15. dubna

Západočeská univerzita v Plzni (Fa strojní): do 17. dubna

Mendelova univerzita v Brně (Fa regionálního rozvoje a mezinárodních studií): do konce dubna

Vysoká škola ekonomická v Praze: do konce dubna