Středočeský kraj

1. Úvod

       základ. pojmy

2. Historický vývoj managementu

historický vývoj (DUM2)

3. Marketingový systém řízení

marketingový systém řízení (DUM4)

4,5 Marketingový mix

marketingový mix 1-3 (DUM6)

6. Marketingový průzkum

marketingový průzkum (DUM9)

7. Marketingové prostředí a kupující

marketingové prostředí, SWOT (DUM11)

kupující před nákupem (DUM12)

kupující nákup. rozhodnutí (DUM13)

nákup pro podnik (DUM14)

8. Market. strategie

strategie firem (DUM16)

market. strategie (DUM17)

 

9. Výrobkové portfolio

životní cyklus (DUM19)

výrobkové portfolieo (DUM20)