Středočeský kraj

1. Úvod do managementu, historický vývoj

otázky k opakování (DUM 2)

2. Manažer, plánování, organizování

otázky k opakování (DUM 5)

3. Vedení lidí, kontrola

otázky k opakování (DUM 8)

4. Komunikace

otázky k opakování (DUM 12)

5. Personalistika

otázky k opakování (DUM 17)

6. Stres, zákony

otázky k opakování (DUM 20)