Středočeský kraj

SOU potravinářské                       DS: rv7xdkm

Šenflukova 220,                           sekretariát - podatelna

254 01 Jílové u Prahy                  soupotravin@cbox.cz

IČO: 14802015

 

Kontakty:

ředitel:

Mgr. Radek Coufal tel.: 241 950 776, mob. 736 622 550

e-mail: red.soupotravin@cbox.cz

 

sekretariát: Po - Pá 8.00 - 12.00 hod

Kristýna Hlavsová

 

ekonomický úsek: Po - Pá 7.00 - 15.00 hod

Ing. Helena Matějíčková, Ing. Tereza Fukalová

tel.:241 950 409

e-mail: soupotravin@cbox.cz

 

teoretické vyučování

zástupce pro teoretické vyučování Ing. Ludmila Marková, tel.: 241 950 245, mob: 736 622 553

e-mail: markovajilove@seznam.cz

metodik prevence: Bc. Daniela Kumštová

tel: 241 950 245, e-mail: kumstova.d@seznam.cz

 

odborný výcvik: 7;00 - 15;00 hod

zástupce pro praktické vyučování Bc. Iveta Martinů,

tel.: 241 950 246, mob: 736 622 551

e-mail: ovjilove@seznam.cz

 

domov mládeže: 13.00 - 22.00 hod.

vedoucí vychovatelka: Marcela Burská,

tel.: 241 950 831, mob: 736 622 554

výchovný poradce: Mgr. et Mgr. Eva Budská,

tel.: 241 950 831, mob: 736 622 554

 

školní stravování: 6;30 - 14;00 hod.

vedoucí školní kuchyně: Jana Turková,

tel.: 241 950 835

 

cukrářská výrobna: 7;00 - 14;00

učitelky: Tereza Borovičková, Alexandra Tajčovská,

mobil: 739 643 820

e-mail:  sou.cukrarna@seznam.cz

 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 0382543309/0800, SS: rodné číslo žáka, do poznámky pro příjemce: jméno žáka