Středočeský kraj

Výchovný poradce

Tel.: v odpoledních hodinách 241950831, 736622554

Dopoledne 241950776 – sekretariát SOUp

Email: vpsoupjilove@seznam.cz

Mgr. et Bc. Eva Budská – vychovatelka, výchovná poradkyně