Středočeský kraj

SOU potravinářské                       DS: rv7xdkm

Šenflukova 220,                           sekretariát - podatelna

254 01 Jílové u Prahy                  soupotravin@cbox.cz

IČO: 14802015

 

Kontakty:

pověřena řízením školy Bc. Iveta Martinů

tel.: 241 950 246, mob. 736 622 551, 736 622 550

sekretariát: Po - Pá 8.00 - 14.00 hod

Jitka Šulcová, Ivana Greschnerová

tel.:241 950 409

teoretické vyučování

zástupce pro teoretické vyučování Ing. Ludmila Marková, tel.: 241 950 245, mob: 736 622 553

e-mail: markovajilove@seznam.cz

odborný výcvik: 7;00 - 14;30 hod.

pověřena vedením odborného výcviku: Bc. Irena Zvelebilová,

tel.: 241 950 835, e-mail: ovjilove@seznam.cz

domov mládeže: 12.00 - 22.00 hod.

vedoucí vychovatelka: Marcela Burská,

tel.: 241 950 831, mob: 736 622 554

výchovný poradce: Mgr. et Mgr. Eva Budská,

tel.: 241 950 831, mob: 736 622 554

metodik prevence: Bc. Daniela Kumštová

tel.: 241 950 245, e-mail: kumstova.d@seznam.cz

školní stravování: 6;30 - 14;00 hod.

vedoucí školní kuchyně: Jana Turková,

tel.: 241 950 835

cukrářská výrobna: 7;00 - 14;00

učitelky: Borovičková, Tajčovská,

mobil: 739 643 820

e-mail:  sou.cukrarna@seznam.cz

 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 0382543309/0800, SS: rodné číslo žáka, do poznámky pro příjemce: jméno žáka

 

povinné údaje

vznik SOUp - zřizovací listina

organizační struktura SOUp

žádosti, rozhodnutí

(postup, náležitosti, termíny)

nejdůležitější předpisy

(přehled)

sazebník úhrad

výroční zpráva 2016 - 2017