Středočeský kraj

SOU potravinářské

Šenflukova 220,

254 01 Jílové u Prahy

 

DS: rv7xdkm

IČO: 14802015

 

sekretariát - podatelna

soupotravin@cbox.cz

 

Kontakty:

pověřena řízením školy Bc. Iveta Martinů tel.: 241 950 246, mob. 736 622 551, 736 622 550

sekretariát: Po - Pá 8.00 - 14.00 hod

Jitka Šulcová, Ivana Greschnerová tel.:241 950 409

 

teoretické vyučování

zástupce pro teoretické vyučování Ing. Ludmila Marková, tel.: 241 950 245, mob: 736 622 553

e-mail: markovajilove@seznam.cz

 

odborný výcvik: 6;30 - 16;30 hod.

pověřena vedení odborného výcviku: Bc. Irena Zvelebilová, tel.: 241 950 835

e-mail: ovjilove@seznam.cz

 

domov mládeže: 12.00 - 22.00 hod.

vedoucí vychovatelka: Marcela Burská, tel.: 241 950 831, mob: 736 622 554

 

výchovný poradce: Mgr. et Mgr. Eva Budská, tel.: 241 950 831, mob: 736 622 554

 

metodik prevence: Bc. Daniela Kumštová tel.: 241 950 245

e-mail: kumstova.d@seznam.cz

 

školní stravování: 6;30 - 14;00 hod.

vedoucí školní kuchyně: Jana Turková, tel.: 241 950 835

 

cukrářská výrobna: 7;00 - 14;00

učitelky: Borovičková, Tajčovská, mobil: 739 643 820

e-mail:  sou.cukrarna@seznam.cz

 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 0382543309/0800, SS: rodné číslo žáka, do poznámky pro příjemce: jméno žáka

 

 

povinné údaje

vznik SOUp - zřizovací listina

 

organizační struktura SOUp

 

žádosti, rozhodnutí

(postup, náležitosti, termíny)

 

nejdůležitější předpisy

(přehled)

 

sazebník úhrad

 

výroční zpráva 2016 - 2017