Středočeský kraj

 

Vyučované obory v SOUp:

učební obory pro žáky po ukončení ZŠ  - denní studium

- ŠVP cukrář - cukrovinkář (RVP 29-54-H/01 Cukrář)

- ŠVP kuchař (RVP 65-51-H/01 Kuchař - číšník)

- ŠVP kuchař - číšník (RVP 65-51-H/01 Kuchař - číšník)

nástavbové studium - pro vyučené žáky a uchazeče - dvouleté denní studium a  nově tříleté DÁLKOVÉ studium

- ŠVP podnikání (RVP 64-41-L/51 Podnikání)

Střední odborné učiliště potravinářské poskytuje žákům v jednom areálu teoretické i praktické vyučování. Stravování žáků probíhá ve vlastní školní jídelně. SOUp má i vlastní domov mládeže.

náhled do školy - viz VIDEO umístěné v dolní části tohoto článku!!!

Historie

Střední odborné učiliště potravinářské vzniklo v roce 1979 místo zemědělského učiliště jako učiliště Čokoládoven.

Od roku 1991 je SOUp zřizováno Středočeským krajem jako jeho příspěvková organizace.

SOUp sídlí ve vlastním areálu, který zahrnuje budovu ředitelství a dílen, kde probíhá praktické vyučování učebního oboru cukrář, a je zde cvičná kuchyňka, kterou brzy čeká radikální modernizace, budovu školního stravování, ve které probíhá praktická výuka učebního oboru kuchař, kuchař číšník a domov mládeže. Teoretická výuka probíká v  nové moderní budově školy.

SOUp se po celou dobu své historie zabývá přípravou budoucích profesionálů v potravinářských oborech. Kromě klasické přípravy nabízí svým žákům všech oborů i různé rozšiřující kurzy - barmanský kurz, kurz studené kuchyně, kurz kávy. S novými trendy v potravinářských profesích se mohou žáci seznámit na tuzemských, ale i zahraničních výstavách.

Obor CUKRÁŘ - CUKROVINKÁŘ navazuje na původní obor Cukrovinkář a tak se naši žáci učí vyrábět nejen klasické cukrářské výrobky, ale umí zpracovávat čokoládovou hmotu na figurky, dezerty a pralinky, kandytovou hmotu na cucavé bonbony, umí želé bonbony a dražované sladkosti.

Žáci oboru KUCHAŘ se naučí připravovat pokrmy české i zahraniční kuchyně a seznamují se s pravidly stolničení. Praxe probíhá v SOUp a na smluvních pracovištích v hotelech i restauracích.

Žáci oboru KUCHAŘ - ČÍŠNÍK se učí nejen připravovat pokrmy, ale tyto pokrmy i servírovat v souladu s pravidly profesionální obsluhy. Praxe probíhá částečně v SOUp, částečně na smluvních pracovištích.

 

Nástavbové studium PODNIKÁNÍ je určeno pro žáky a uchazeče po vyučení a výuka je zaměřena na ekonomické a všeobecně vzdělávací předměty tak, aby žáci byli připraveni ke složení maturitní zkoušky.

Video na youtube.com zde